Trung Quốc chống Covid-19 bằng công nghệ thế nào

Big Data, camera giám sát, dữ liệu công dân, máy bay không người lái được chính phủ Trung Quốc áp dụng triệt để trong cuộc chiến Covid-19.

Vũ khí công nghệ chống Covid-19 của Trung Quốc

Vũ khí công nghệ chống Covid-19 của Trung Quốc

Văn Khương

Nguồn : vnexpress.net