Vì sao Bitcoin trở thành cơn sốt toàn cầu

Bitcoin có ưu điểm về tính tiện lợi, hạn chế lạm phát, dễ dàng giao dịch, nhưng mang đến nhiều rủi ro pháp lý.

Giải ngố Bitcoin

Giải ngố Bitcoin

Khương Nha

Nguồn : vnexpress.net