Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch Thống kê ASEAN cho Brunei

Việt Nam chọn chủ đề gắn kết, nâng cao năng lực thống kê trong năm giữ chức Chức tịch Thống kê ASEAN, trước khi chuyển giao vị trí này cho Brunei.

Kết thúc kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS), Việt Nam đã chuyển giao chức Chủ tịch cho Brunei, kết thúc năm đảm nhiệm vụ trí này.

Được thành lập từ năm 2011, ACSS là cơ quan cao nhất về chính sách và điều phối công tác thống kê trong khu vực ASEAN với nhiệm vụ nâng cao năng lực thống kê, tăng cường khả năng so sánh của số liệu, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng nguồn nhân lực và điều phối thu thập thống kê trong khu vực. Ủy ban này gồm thủ trưởng cơ quan thống kê tất cả quốc gia thành viên ASEAN và một ủy viên là người đứng đầu.

Với vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã đề xuất chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN”. Một phần lý do xuất phát từ khoảng cách năng lực thống kê giữa các quốc gia thành viên, nguồn lực hạn chế ở cấp quốc gia và khu vực.

Bốn mục tiêu đã được thực hiện năm nay là xây dựng báo cáo đầu kỳ, cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN, triển khai khung khái niệm về dữ liệu lớn, sáng kiến ASEAN và đánh giá chiến lược ACSS 2016-2020, kế hoạch điều chỉnh giai đoạn 2021-2025.

Riêng với Việt Nam năm nay, công tác thống kê còn đặt trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Cũng như các quốc gia khác trong khối ASEAN, việc thống kê đã có những điều chỉnh. Theo đó, cơ quan thống kê đã điều tra trực tuyến đánh giá tác động của Covid-19 với các doanh nghiệp, bổ sung các câu hỏi về tác động đối với người lao động và đặc biệt là đánh giá, xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net