Việt Nam giàu triển vọng phát triển năng lượng sạch

Các chuyên gia bàn cách tận dụng lợi thế, điều kiện sẵn có để phát triển năng lượng sạch, nhất là điện mặt trời tại Việt Nam, trong Tech Talk trên VnExpress.

VnExpress

Nguồn : vnexpress.net