Vietcombank đặt mục tiêu lãi năm 2021 hơn 25.000 tỷ đồng

Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 12% cùng với lãi trước thuế tăng 12% lên 25.200 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết năm 2020, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết nhà băng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm tới tương đương với mục tiêu của toàn ngành, ở mức 12%.

Huy động vốn từ thị trường dân cư dự kiến tăng 8%. Ngân hàng định hướng tăng trưởng huy động vốn tiếp tục ổn định trong hai quý đầu năm và tăng dần vào các tháng cuối năm

Bên cạnh đó, tổng tài sản Vietcombank dự kiến đến hết năm 2021 tăng 6%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1% và biên lãi ròng mục tiêu 3,1%.

Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất Vietcombank đạt 23.000 tỷ đồng, không tăng trưởng với năm trước do một phần tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên gần 380%.

Thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng của Vietcombank chiếm gần 50% thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tăng 10,7 điểm % so với năm trước. Thu thuần từ hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư chiếm 21% thu nhập hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 4 năm 2020, nhà băng này bắt đầu phân phối bảo hiểm độc quyền cho FWD. Theo đó, thu nhập từ dịch vụ bán chéo bảo hiểm đạt hơn 1.870 tỷ đồng, hiện đóng góp 18% thu dịch vụ của ngân hàng.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net