VietinBank báo lãi năm 2020 gần 16.500 tỷ

Lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank tăng 40% so với năm 2019 nhờ tăng thu ngoài lãi và tiết kiệm chi phí hoạt động.

Thông tin trên được Chủ tịch Ngân hàng Công thương (VietinBank), ông Lê Đức Thọ chia sẻ tại cuộc họp chiều 6/1. So với năm ngoái, lãi riêng ngân hàng mẹ của VietinBank tăng hơn 40%, đạt 16.500 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng. Trong năm, nhà băng này cũng đã cắt 5.000 tỷ đồng lợi nhuận để giảm lãi vay, phí dịch vụ để hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng chưa công bố báo cáo tài chính nhưng theo thông cáo báo chí mới đây, nhà băng này cho biết, tính đến hết năm 2020, dư nợ hợp nhất tăng 7,7% so với cuối năm 2019, huy động tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức 130%.

Trong cả năm, thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng 35% so với năm 2019, kéo tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng từ 16,5% năm 2019 lên 20% năm 2020. Trong đó, thu thuần dịch vụ tăng gần 12%, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70%.

Đến hết 2020, chỉ số sinh lời của VietinBank gồm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) lần lượt là 16,8% và 1,3%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ mức 37,7% năm 2019 xuống khoảng 35% năm

2020.

Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng từ 8% đến 11%, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất tăng từ 10 đến 20%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Năm 2021 cũng là năm VietinBank bắt đầu phân phối bảo hiểm độc quyền cho Manulife, chưa rõ khoản phí trả trước được phân bổ như thế nào nhưng sẽ cải thiện được khoản thu ngoài lãi cho nhà băng này trong thời gian tới.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net