Vietinbank dự kiến trả cổ tức bằng 1,07 tỷ cổ phiếu

Vốn điều lệ của Vietinbank sẽ tăng 10.720 tỷ đồng, lên 47.593 tỷ đồng nếu đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sắp tới thành công.

Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa công bố tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, Vietinbank dự kiến phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng 28,78% tổng số cổ phần đang lưu hành. Nguồn vốn thực hiện xấp xỉ 10.720 tỷ đồng, được lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của năm 2017-2018 cộng với lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông uỷ quyền cho ban lãnh đạo quyết định thời điểm phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án. Nếu thành công, vốn điều lệ Vietinbank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận còn lại là 29,5 triệu đồng.

Vietinbank dự kiến dùng toàn bộ vốn tăng thêm để đầu tư các dự án hiện đại hoá, cải thiện năng lực quản trị ngân hàng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng hoạt động tín dụng và mạng lưới hoạt động.

Sau đợt phát hành, cổ đông nhà nước đại diện bởi ba thành viên Hội đồng quản trị sẽ nắm hơn 3,09 tỷ cổ phiếu, tương ứng 64,46% vốn. Cổ đông chiến lược MUFG Bank Ltd cũng tăng số lượng cổ phiếu lên 946 triệu, tương ứng 19,37% vốn.

Động thái xin ý kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức được Vietinbank thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 121 sửa đổi, bổ sung Nghị định 91 và bổ sung ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trên 50% vào diện các doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các nhà băng có vốn nhà nước được giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay vì phải trả cổ tức bằng tiền mặt nộp ngân sách như nhiều năm qua.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net