Vinhomes muốn chi cổ tức tỷ lệ 45%

Vinhomes và Vingroup quyết định giành phần lớn lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt với tổng tỷ lệ 45%.

Trong đó, Vinhomes dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 30 cổ phiếu mới) và thanh toán hơn 4.900 tỷ đồng cho cổ đông với tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu sở hữu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV năm nay, sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp thường niên.

Tỷ lệ 45% là mức chi trả cổ tức cao nhất của Vinhomes từ trước đến nay. Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức là năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ Vinhomes dự kiến tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 43.000 tỷ đồng.

Ngoài Vinhomes, Hội đồng quản trị Vingroup (VIC) cũng vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu nhận 125 cổ phiếu mới).

Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian trả cổ tức dự kiến thực hiện trong quý III và IV, sau khi được các cổ đông thông qua.

Vingroup dự kiến phát hành gần 423 triệu cổ phiếu mới, với nguồn chia cổ tức chiếm gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn tính tới cuối năm 2020. Vốn điều lệ Vingroup dự kiến tăng lên hơn 38.000 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu thuần của Vingroup đạt 110.462 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng. Tới cuối năm, tổng tài sản tập đoàn đạt 424.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net