VNM |Vinamilk trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 41%

Vinamilk đang đề xuất tiếp tục trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt và nếu được thông qua, tổng cổ tức năm 2020 của công ty sữa này là 41%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) mới trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 11%, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.100 đồng. Công ty dự kiến chốt danh sách giữa tháng 6 và trả vào cuối tháng.

Vinamilk trước đó tạm ứng cổ tức hai lần với tỷ lệ lần lượt là 20% và 10%. Như vậy, tổng mức cổ tức cả năm 2020 là 41% và ít hơn năm trước 4%. Tổng số tiền công ty dành để trả cổ tức là 7.871 tỷ đồng, tương đương 71% lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông công ty mẹ.

Vinamilk năm ngoái ghi nhận lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông xấp xỉ 11.100 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm nay con số này tăng 0,2% lên 11.120 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 4,1% lên 62.160 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo tiếp tục đề xuất chính sách cổ tức năm 2021 bằng tiền không ít hơn 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Vinamilk dự kiến tạm ứng hai đợt với tổng tỷ lệ 29% vào tháng 9/2021 và 2/2022, còn lại được thông báo tại đại hội thường niên năm sau.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net