VPB |VPBank muốn phát hành 15 triệu cổ phiếu cho nhân viên giá 10.000 đồng

VPBank trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận tăng 28% lên 16.600 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động giá 10.000 đồng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nhà băng này muốn bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) từ nguồn hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ. Giá ưu đãi bán cho cán bộ nhân viên là 10.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 0,593%.

Cán bộ nhân viên được mua dựa theo các tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không được mua. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.

Dùng cổ phiếu quỹ để bán cổ phiếu giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên là cách thức mà VPBank sử dụng trong nhiều năm gần đây, vừa giúp khuyến khích người lao động, vừa giúp nhà băng này không pha loãng thêm cổ phiếu.

Năm 2021, Hội đồng quản trị VPBank đặt mục tiêu dư nợ cấp tín dụng tăng hơn 16,5% lên 376.340 tỷ đồng (có thể thay đổi theo hạn mức được cấp), huy động tiền gửi của khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5% lên 327.340 tỷ. Tổng tài sản dự kiến tăng gần 17,5% lên 491.886 tỷ. Lãi trước thuế cả năm mục tiêu tăng gần 28% lên 16.654 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, VPBank muốn giữ lại lợi nhuận sau trích quỹ bắt buộc là hơn 8.850 tỷ để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net