YouTuber chế tạo robot cắt tóc tại nhà

Shane Wighton, nhà sáng chế ở Mỹ, đã tạo ra robot đầu tiên thế giới có thể cắt tóc bằng kéo.

YouTuber chế tạo robot cắt tóc tại nhà

YouTuber chế tạo robot cắt tóc tại nhà

Mỹ Anh (theo Cnet)

Nguồn : vnexpress.net